CZY NA LECZENIE ALKOHOLIZMU NALEŻY SIĘ ZWOLNIENIE LEKARSKIE?

Na leczenie odwykowe należy się zwolnienie lekarskie
Uzależnienie od alkoholu jest chorobą przewlekłą, wymagającą profesjonalnego leczenia. W razie potrzeby wydajemy zwolnienie lekarskie na cały czas potrzebny do leczenia w naszym ośrodku. Niemożność wykonywania pracy ze względu na leczenie odwykowe jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy z powodu innych chorób. Zwolnienie wystawia się od dnia, w którym przeprowadzono badanie i pacjent poddał się detoksykacji lub podjął stacjonarne leczenie odwykowe. W uzasadnionych przypadkach orzeczeniem lekarskim może być objęty okres przed zgłoszeniem się do leczenia, ale nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające badanie, jeżeli jego wyniki wykazują, że pacjent w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy.